Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare   

Documentul Termeni şi condiţii de utilizare (în cele ce urmează: Condiţii de utilizare) conţine condiţiile de utilizare de către (Dvs. Utilizator) a serviciilor (în cele ce urmează: Servicii) oferite de pagina de publicitate online http://www.partenerininvestitii.ro, aflat în proprietatea societăţii International Investor-Partner Ltd. (cu sediul la 3rd Fl., Jonsin Place, 228, Queen’s Road East Wanchai, Hong Kong, în cele ce urmează Operator). 
  

I. Condiţii generale
  

1.  Din punctul de vedere a Condiţiilor generale de utilizare are calitatea de Utilizator orice persoană fizică care a ajuns la vârsta majoră de 18 ani, persoană juridică sau societate comercială capabilă de acţiune, care:
      -  Se înregistrează pe prezentul site sau oricare dintre site-urile partenere      
      -  Încarcă un anunţ pe prezentul site sau pe oricare dintre site-urile partenere 
      -  Propune o ofertă la un anunţ publicat de un Utilizator prin intermediul prezentului site sau a site-urilor partenere.   

2.  Prin înregistrare şi folosirea Serviciilor oferite de noi Utilizatorul acceptă condiţiile şi obligaţiile prevăzute în prezentul capitol, Termeni şi condiţii de utilizare, totodată, acceptă Indicaţiile cu privire la Protejarea datelor, care constituie anexa prezentului document. Utilizatorul este obligat să furnizeze datele reale legate de persoana ei. În cazul în care Operatorul ia la cunoştinţă că datele furnizate de un anumit Utilizator nu sunt reale, are dreptul de a limita în parte sau în totalitate, sau poate suspenda accesul la Serviciile oferite de noi. 

3.  Utilizarea prezentului site este posibilă prin „semnarea” online a unui contract al cărui părţi sunt Utilizatorul şi Operatorul.

4.  Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii şi Condiţiile de utilizare. Utilizatorul va primi o notificare în acest sens pe adresa e-mail sau în contul personal. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată în totalitate şi necondiţionat de către Utilizator, prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de Site sau de Serviciu, ori prin simpla accesare a Site-ului intervenită după modificare.

5.  In momentul înregistrării pe site Utilizatorul va beneficia de un cont şi o parolă confirmată în adresa e-mail specificată de acesta.

6.  Contul de utilizator este activat: în momentul în care Utilizatorul va accesa platforma de activarea primită pe adresa e-mail sau prin accesarea datelor personale în contul creat pe Site-ul nostru. Prin ştergerea contului personal raportul juridic prevăzut în Termeni şi condiţii de utilizare va înceta automat.

II. Obligaţiile Furnizorului:   

1.  Site-ul partenerininvestitii.ro funcţionează doar ca intermediar. Operatorul nu îşi asumă responsabilitate pentru ofertele propuse pe pagină şi nici pentru contractele stipulare sau anularea stipulării contractului, precum pentru defecţiunea sau încetarea Serviciului. De asemenea, nu este responsabil pentru calitatea, siguranţa şi conformitatea cu prevederile legale ale produselor, şi nu îşi asumă responsabilitate pentru verificarea acestor produse. Nu este responsabil pentru autenticitatea produsului / serviciului, corectitudinea anunţului, pentru faptul că vânzătorii pot într-adevăr să-şi vândă produsele, iar cumpărătorii pot într-adevăr să le cumpere, nu îşi asumă responsabilitate pentru capacitatea Utilizatorilor de a încheia o anumită tranzacţie propusă.   

2.  Operatorul nu va interveni şi nu poate fi implicat în disputele şi litigiile dintre Utilizatori, la apariţia oricărei dispute legale sau de afaceri Utilizatorul va dispensa Operatorul de orice revendicare, pretindere sau despăgubiri.   

3.  Conţinuturile şi informaţiile publicate de Utilizatori pe pagina www. partenerininvestitii.ro pot fi verificate de Operator, însă acesta nu are obligaţia de a verifica veridicitatea acestora, sau de a căuta semnele activităţilor ilegale. În caz de nevoie Utilizatorul are obligaţia de a arhiva conţinuturile şi informaţiile postate pe Site. 
  

4.  Utilizatorul este singurul responsabil pentru conţinutul anunţurilor publicate de el, incluzând aici responsabilitate pentru orice daune materiale sau morale cauzate de acesta.   

5.  Este interzisă postarea pe pagina www.partenerininvestitii.ro a anunţurilor cu conținut 
(de ex. datele personale sau speciale ale persoanelor terţe, utilizarea fără autorizaţie a creaţiilor intelectuale, în special fotografi, aflate sub protecţia drepturilor de autor), care încalcă în mod direct sau indirect drepturile persoanelor terţe sau prevederile legale (de ex. anunţuri cu apel la comiterea unor acte criminale). 

6.  În cazul în care Utilizatorul este implicat într-un conflict legal cu o terţă persoană, datorită conţinutului publicat pe situl partenerininvestitii.ro, Utilizatorul îşi va asuma în totalitate obligaţiile legate de cheltuielile de proces şi de compensarea daunelor materiale rezultate din încălcarea legii. De asemenea, Utilizatorul îşi va asuma obligaţia de a se conforma tuturor măsurilor impuse de Operator (de ex. îşi va asuma responsabilitate totală în caz de abuz şi încălcare a regulilor şi va avea obligaţia de a declara, într-o declaraţie publica, integritatea operatorului), de asemenea îşi va asuma răspunderea de a proteja reputaţia şi renumele Operatorului (incluzând evitarea includerii Operatorului în contextul infracțiunilor sau a abuzului, precum în cazul acestora prevenirea şi ameliorarea riscurilor şi daunelor apărute după acestea).
   

7.  În cazul în care conţinutul anunţului publicat de Utilizator pe pagina partenerininvestitii.ro este ofensiv şi încalcă prevederile legale, Operatorul are dreptul de a şterge conţinutul anunţului abuziv, dacă primeşte un aviz legat de acesta. 
    

III. Anunţuri ilicite / ilegale, restricţii
   

1.  Anunţul încărcat nu poate conţine conţinuturi al căror publicare este interzisă sau restricţionată de lege, precum cele care încalcă prevederile legale (prevederi legate de conduită sau etice), sunt ilegale sau au caracter xenofob, rasist, discriminator, sau conţin mesaje obscene. Este interzisă publicarea unor produse/servicii care sunt interzise de lege. Astfel se produse/servicii sunt de ex. Nu este admisă publicarea anunţurilor care conţin: 
  
     ·  materiale explozibile sau pirotehnice, substanţe chimice periculoase; 

     ·  produse farmaceutice, substanţe psihotrope sau orice alte substanţe halucinogene; 

     ·  alcool şi băuturi alcoolice, băuturi speciale sau unicat pentru colecţionari; 

     ·  bunuri provenite prin efracţie sau dintr-o sursă necunoscută, produse comercializate ilegal; 

     ·  produse false, sau falsificate (de ex.: produse care conţin un brand, care ar putea induce în eroare în ceea ce priveşte provenienţa, folosinţa, calitatea componentelor, utilizarea, reparaţiile sau alte forme de utilizare a acestora, şi este interzisă reţinerea informaţiilor legate de acestea în scopuri câştigurilor ilicite); 

      ·  produse falsificate sau produse cu un logo fals; 

      ·  produsele care în sine sau prin publicare încalcă drepturile unor terţe persoane, fie ca este vorba de o marcă înregistrată, un software, o frază, un slogan, design sau simbol care încalcă drepturile de autor, proprietar (copyright);
   
      ·  organe umane, ţesut uman; 

      ·  arme înregistrate, armament, materiale explozibile, artificii sau alte materiale explozibile, arme ale căror comercializare online este interzisă, inclusiv armele ale căror utilizare este legată de permis portarmă (stele metalice, briceag, ciomag, baston de cauciuc, boxer, viperă cu soc electric, nunchaku, spray cu gaz paralizant sau piper, cu un conţinut de peste 20 de grame substanţa de pulverizare, etc); 

      ·  orice documente cu valori imobiliare sau alte instrumente financiare, care pot fi folosite ca instrumente de investiţii sau împrumut de bani, cu excepţia titlurilor de valoare identificabile, folosite în mod special în scop de colecţionare;
   
      ·  card de credit, card de debit, sau orice alte mijloace non-transferabile, non-numerar de plata (de exemplu, tichete de vacanta), cu excepţia produselor clar identificabile, sau fără o funcţie de plată, publicate doar în scopuri de colectare; 

      ·  certificat de garanţie în alb, buletin de identitate, diplome şi etichete sau autocolante de certificare şi validare; 

      ·  postările produselor sau textelor care să incite la ură, rasism, sau care să creeze conflicte între naţiuni şi care să aducă prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii personale; 

      ·  produse sau texte care calomniază una sau mai multe persoane, sau care încalcă drepturile personale ale acestora; 

      ·  software-uri care să conţină viruşi, programe troiene; 

      ·  cod de activare, chei cod CD, numărul de înregistrare al unor software-uri originale; 

      ·  decodare carduri de memorie sau alte metode de decodare ilegale ale abonamentelor radio şi TV; 

      ·  orice site-uri web, servere FTP, sau orice metode de accesare ilegala a acestora, care poate duce la obţinerea unor materiale ilegale sau informaţii despre modul de accesare al acestor prin frauda; 

      ·  publicarea numelui de Utilizator, parola; 

      ·  date personale, liste de e-mail, site-uri de reţele sociale (de exemplu: Gmail, Facebook, etc.) invitaţii e-mail de înregistrare, servicii personale; 

      ·  ofertă de ajutor legat de pariuri, jocuri de noroc sau orice alte oferte legate de acestea; 

      ·  servicii sexuale;   

2.  De asemenea, este interzisă publicarea unor anunţuri sau link-uri, care pot ponegri reputaţia Operatorului sau a proprietarului acestui site (proprietar direct) cu scopul de a periclita afacerea şi Serviciile oferite de acesta.

3.  Este interzisă:

       ·  utilizarea oricărei aplicaţii / soluţii care sa ducă la modificarea paginii partenerininvestitii.ro, precum şi modificarea Serviciilor oferite de aceasta, sau orice alte metode, care pot afecta în orice fel funcţionarea deplină a acestui site; 

       ·  folosirea oricărei metode contrare serviciilor legale impuse de site sau care sa dăuneze în orice fel funcţionarea, utilizarea şi accesul la baza de date (hardware și software) a site-ului partenerininvestitii.ro;
 

       ·  utilizare în contradicţie cu prevederile impuse de Termenii şi Condiţiile de utilizare prevăzute  de acest site; 

       ·  produse şi servicii cu informaţii abstracte şi nejustificate; 

       ·  este interzisă publicarea în descrierea anunţului a adresei personale de e-mail, numărul de telefon sau adresa de web, aceste date personale sunt admise doar la rubrica specială din contul Dvs. 

       ·  orice activitate care duce la lezarea unei terţe persoane fizice sau juridice, instituţii sau a Operatorului prezentului Site.   

Operatorul  îşi rezerva dreptul de a modifica sau de a suspenda, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, Serviciile puse la dispoziţia Vizitatorilor şi a Utilizatorilor, cu sau fără o notificare prealabilă, în cazul în care anunţurile publicate de Utilizator, încalcă prevederile legale impuse de acest site. 

    -  Utilizatorul se angajează să folosească Serviciile oferite de acest site în conformitate cu legile impuse aici. În cazul în care Utilizatorul foloseşte Serviciile noastre împotriva prevederilor prevăzute în Termenii şi Condiţiile de utilizare în scopuri ilegale sau în scopuri frauduloase, Operatorul are dreptul de a lua măsurile necesare pentru aplicarea sancţiunilor împotriva Utilizatorului, prin punerea sub acuzare a acestuia. Operatorul cooperează cu autorităţile legale şi face tot posibilul ca autorii de fraude să fie traşi la răspundere. 

    -   Anunţurile publicate de Utilizator pe site-ul partenerininvestitii.ro vor fi verificate de Operator, înainte sau după publicare, iar în cazul în care conţinutul anunţului încalcă prevederile legale, acesta va fi şters imediat. În cazul în care un anunţ (sau conţinut) încărcat de Utilizator este publicat la o categorie nepotrivită acestuia, Operatorul îl va reposta la categoria adecvată sau va îl va şterge.     

IV. Termeni şi condiţii de plată
   

Anumite Servicii oferite de site-ul partenerininvestitii.ro (publicare anunţuri de afaceri) sunt legate de plata unor taxe suplimentare, în adiţie la ratele menţionate pe site-ul partenerininvestitii.ro. Plata taxelor poate fi efectuată pe pagina partenerininvestitii.ro prin serviciul PayPal, prin plata directa la bancă sau prin tranzacţie în contul Operatorului. În urma tranzacţiei efectuate cu succes Utilizatorul va primi o înştiinţarea de plată, iar anunţul va fi activat în decurs de  48 de ore (zile lucrătoare). La cererea online a Utilizatorului, pagina www.partenerininvestitii.ro va elibera factură electronică legată de suma plătită, care va fi trimisă pe adresa e-mail specificat de Utilizator. Utilizatorul este de acord (în mod irevocabil) ca pagina partenerininvestitii.ro să elibereze în exclusivitate facturi electronice.
   

V. Relaţii cu publicul
   

Pagina partenerininvestitii.ro accepta doar reclamaţii legate de Serviciile oferite de această platformă. Reclamaţiile şi eventualele probleme de alt tip, legate de utilizarea paginii, vor fi rezolvate de noi, în scris, via e-mail. Dacă aveţi orice alte întrebări responsabilul Relaţiilor cu publicul vă v-a contacta telefonic pe numărul furnizat de Dvs. Reclamaţiile Consumatorilor şi Utilizatorilor vor fi investigate de către Operatorul paginii, imediat sau cel târziu la termenul stabilit de prevederile legale.
   

VI.
 Politica de confidenţialitate şi protecţia datelor personale
 

Utilizarea confidenţială a datelor personale este o sarcină foarte importantă pentru noi. Vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja datele Dvs. personale şi vom asigura confidenţialitate maximă pentru ca fără permisiunea Dvs. acestea să nu poată fi accesate de Utilizatori interni sau externi neautorizaţi. Totodată, pagina partenerininvestitii.ro nu îşi asumă responsabilitate pentru evenimentele în care nu poate interveni (inclusiv forţe majore, defecţiunea reţelei electrice sau greve).     

VII. Aplicarea 
și respectarea prevederilor legale 
  

Prezentul contract este guvernat de legislaţia din Hong Kong şi va fi interpretat conform acesteia. Prin acceptarea acestuia Dvs. recunoaşteţi în mod irevocabil competenţa instanţei din Hong Kong în toate litigiile legate de prezentul contract sau interpretarea acestuia. În cazul în care o parte a prezentului contract se adevereşte a fi nul, ilegal sau neefectuabil, acesta nu va influenţa validitatea părţilor valabile şi efectuabile ale acestuia.     

VIII. Drepturi de autor şi proprietate intelectuală
   Conţinutul acestui site este proprietatea intelectuală a International Investor-Partner Ltd. şi se află sub protecţia legii drepturilor de autor şi proprietate intelectuală. Întregul conţinut al paginii www.partenerininvestitii.ro este protejat de legea copyrightUtilizarea bazei de date a paginii www.partenerininvestitii.ro este permisă doar cu acordul prealabil al Operatorului.     

International Investor Partner Limited 

Adresa: 3rd Fl., Jonsin Place, 228, 
Queen’s Road East Wanchai, 
Hong Kong

Nu doresc să caut Caută orice!