marţi, aprilie 14, 2015

Prin finanţarea unei întreprinderi înţelegem asigurarea resurselor financiare necesare pentru procesul de fabricație şi funcționare a unei întreprinderi, alocarea corectă a acestora pentru asigurarea sustenabilităţii procesului de finanţare a întreprinderii.

Strategia finanţări trebuie ajustată la strategia întreprinderii, deoarece trebuie să susţină viziunea şi misiunea acesteia. Finanţarea cu succes a întreprinderii se adaptează la cariera acesteia alegând dintre posibilităţile care îi stau la dispoziţie.
În perioada de lansare a întreprinderii cheltuielile sunt mai mari decât încasările, care în cele mai multe cazuri se vor realiza în timp. În această perioadă este riscantă finanţarea întreprinderii, care se poate baza pe resurse interne sau externe. Majorarea capitalului poate fi o formă de finanţare în fiecare perioadă de existenţă a întreprinderii, chiar şi în această primă fază. În cazul unei resurse financiare externe poate apărea „îngerul în afaceri”, care în ciuda riscului mare pune la dispoziţia întreprinderii resursele financiare necesare.
După pierderile de la început în perioada de producţie a profitului ne putem aştepta la un rezultat pozitiv, iar riscurile investiţiei şi a finanţării scad semnificativ. Ca posibilitate de finanţare apare şi creditul bancar, extinderea proprietarilor sau capitalul de risc. Cu creşterea notorietăţii produsului şi a participării pe piaţă, precum cu creşterea eficienţei asigurate de experienţa empirică rata de profit poate creşte exponenţial în perioada creşterii. Poate apărea pe lângă acestea cotarea la bursă, ca posibilitate de finanţare. În această fază necesitatea resurselor externe este mult mai mică ca în primele două perioade.  
Creşterea scade în perioada maturării, întreprinderea este profitabilă, dar creşterea nu este aşa de semnificativă ca în perioada precedentă. Necesităţile financiare pot fi satisfăcute cu creşterea capitalului, credit bancar, precum eliberare de acţiuni.

Perioadele se mai sus reflectă cariera unei întreprinderi ideale, dar în foarte multe cazuri întreprinderea realizează doar câteva din aceste perioade, după care începe decăderea. 

Taguri: întreprindere, finanţare, credit, profit

Scrie tu primul comentariu!
comments powered by Disqus
Nu doresc să caut Caută orice!