miercuri, noiembrie 19, 2014

O invenție este o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci.

Ea se poate referi la realizarea unui produs (dispozitiv, material, substanță) sau a unui procedeu în toate domeniile tehnologice. Procedeul constă din activități tehnologice care conduc la:  
 - obținerea, fabricarea sau utilizarea unui produs;    
 - rezultate de natură calitativă ca : măsurare, analiză, reglare, control, curățare, uscare, diagnosticare sau tratament medical și altele.
Conform Dictionary.com o invenție se definește ca fiind „o mașină, un proces, o îmbunătățire etc. -noi și utile, care nu au existat anterior și care sunt recunoscute ca produsul unei intuiții sau unui geniu unice, deosebite de competențele mecanice obișnuite sau de artizanat.”             

O invenție nu este același lucru cu o descoperire, care înseamnă constatarea unei realități încă necunoscute. Invențiile doar arareori se fac pe neașteptate. Ele sînt în mod obișnuit rezultatul unei convergențe a tehnologiilor actuale într-un mod nou și unic. Lucrul acesta se poate realiza în urma satisfacerii unei anumite necesitați umane, ca o împlinire a dorinței unui inventator de a face ceva mai rapid sau mai eficient, ori chiar ca urmare a unei întimplări. O invenție poate fi rezultatul unui efort individual, dar și al unei munci în echipă. Invențiile pot fi făcute simultan în diferite părți ale lumii. 

Protecţia invenţiilor 

Protecția invențiilor se face prin brevet de invenție. Brevetul de invenție este un act juridic oficial care îi acordă titularului său un drept cu caracter exclusivist de exploatare a unei invenții, pe întreaga sa durată. Durata brevetului de invenție este de 20 de ani, cu începere de la data de depozit, conform art.31 din Legea 64/1991, republicată. Dreptul exclusiv de exploatare este un „drept negativ”, în sensul că interzice unor terți să fabrice, să utilizeze, să vândă sau să importe produsul sau procedeul acoperit de brevet, fără consimțământul deținătorului de brevet. 

Categorii de invenții 

În funcție de tipul noutății invențiilor se pot distinge diferite categorii de invenții care pot fi luate în considerare ca criterii utilizate la examinarea acestora:
- invenții rezultate în urma asocierii a două sau mai multe soluții cunoscute;
invenții rezultate prin modificări dimensionale ale unui obiect cunoscut, care conduc la un efect tehnic superior în comparație cu soluția existentă;
- invenții rezultate în urma creării de noi funcțiuni ale unui obiect cunoscut;
- invenții rezultate prin înlocuire de materiale folosite în alcătuirea unui produs cunoscut sau folosite într-un procedeu de fabricație cunoscut;
- invenții rezultate în urma înlocuirii unui element component dintr-o mașină sau instalație; 
- invenții rezultate în urma modificării compoziției chimice a unui produs sau a proporției de cobinare; 
- invenții rezultate în urma modificării ordinei operațiilor și fazelor în procese tehnologice; 
- invenții realizate prin modificarea schemei de principiu caracteristice (schema cinematică, electronică, hidraulică, fluidică, de automatizare) a unui produs. 

Sursa: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Invenţie

Taguri: Invenţie, rezultat, rezolvare, idee

Scrie tu primul comentariu!
comments powered by Disqus
Nu doresc să caut Caută orice!