miercuri, octombrie 22, 2014

Inovaţia este un proces născut dintr-o idee creativă, care realizează idea.

Realizare tehnica care prezinta noutate pe plan national, progres si avantaje economice ori sociale, rezolva o problema in industrie sau orice alt domeniu al economiei, stiintei, culturii, ocrotirii sanatatii si apararii tarii sau in orice alt domeniu al vietii economico-sociale si nu a mai fost aplicata pe teritoriul respectiv.      

Inovația este considerată, în general, ca motorul principal al creșterii economice în economia globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse cu caracteristici de calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție noi, mai eficiente și mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de management al afacerilor, metode moderne de management al forței de muncă etc. Există multiple motivații ale întreprinderilor și organizațiilor pentru a inova, între care: creșterea cotei de piață, cucerirea de noi piețe, ameliorarea calității produselor, lărgirea gamei de produse, înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc. Inovația este indisolubil legată de creativitate (categorie din care face parte acest articol). Inovarea și creativitatea sunt procese care se intercondiționează, deoarece găsirea soluției la problemele ce apar într-un proces de inovare necesită creativitate. Inovația vizează o aplicare comercializabilă în practică a unei invenții; totuși, inovația este posibilă și fără o prealabilă invenție.In cuprinsul articolului se prezintă definițiile cele mai curente ale inovației, tipurile de inovații,inovațiile incrementale și inovațiile radicale (breakthrough innovation-l. engl.), activitățile de inovare.

Sursa: 
www.euroavocatura.ro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inovaţie

Taguri: idee, creativ, calitate, soluţie, concepţie

Scrie tu primul comentariu!
comments powered by Disqus
Nu doresc să caut Caută orice!