Ghid de afaceri


ACHIZI
ŢIONARE SOCIETATE ca alternativă a fondării unei societăţi 

Uneori, în special în cazul unor afaceri de mari dimensiuni, înfiinţarea unei noi firme este mult prea costisitoare. În astfel de situaţii, cumpărarea unei afaceri existente poate fi o opţiune mai bună, chiar dacă poate fi dificilă identificarea unei afaceri de vânzare în domeniul de interes al întreprinzătorului. 

Această soluţie de intrare în afaceri are o serie de avantaje: 

- Moştenirea situaţiei anterioare favorabile. Cel mai mare avantaj al achiziţionării unei firme existente îl constituie faptul că se obţine un mecanism de afaceri deja constituit. Firma are deja o imagine formată, este cunoscută de clienţi, are o reţea de relaţii stabile cu furnizorii, dispune de salariaţi calificaţi şi de un sistem de organizare internă a activităţii. 
- Credibilitatea. Prin achiziţionarea firmei, întreprinzătorul preia efectele pozitive ale rezultatelor anterioare ale firmei. Acest lucru este în mod particular important în relaţiile cu finanţatorii. 
- Posibilitatea planificării pe baza unor date reale. Întreprinzătorul va utiliza datele financiare ale activităţii anterioare pentru a-şi fundamenta strategia de dezvoltare a afacerii. Acest lucru este în mod particular important în relaţiile cu finanţatorii. 
Uneori, afacerile pot fi cumpărate la preţuri foarte mici, funcţie de motivele care au stat la baza deciziei proprietarilor de a vinde.

  Achiziţionarea unei afaceri existente poate prezenta, în acelaşi timp, o serie de dezavantaje: 

- Imaginea nefavorabilă, pentru îmbunătăţirea căreia întreprinzătorul trebuie să depună un efort important. 
- Moştenirea situaţiei anterioare nefavorabile. Deseori, situaţia firmei achiziţionate se încadrează numai parţial în imaginea pe care o are întreprinzătorul despre noua afacere, fiind necesare investiţii semnificative pentru modificare. În plus, de multe ori situaţia curentă a firmei achiziţionate impune schimbări importante (înlocuirea unor utilaje uzate fizic sau moral, modificări ale politicii de personal, îmbunătăţirea managementului firmei şi a strategiei de marketing). 
- Rezistenţa la schimbare. Deseori, întreprinzătorul ajunge la concluzia că este utilă modificarea culturii organizaţionale în conformitate cu noua sa viziune. 
Uneori, întreprinzătorul constată, după încheierea tranzacţiei, că a obţinut bunuri supraevaluate sau că nu a fost informat de aspectele nefavorabile legate de afacerea tranzacţionată. 
Pentru achiziţionarea unei afaceri trebuie parcurs un proces complex. Pentru a putea identifica cea mai potrivită afacere, întreprinzătorul trebuie să-şi stabilească o serie de criterii de evaluare a afacerilor disponibile şi să desfăşoare o serie de cercetări. 

Practic, procesul de cumpărare a unei afaceri se desfăşoară sub forma unei succesiuni de etape

Etapa 1: Definirea obiectivelor achiziţionării afacerii, funcţie de care va fi orientat întreg procesul de căutare şi evaluare. În acest scop, obiectivele trebuie să fie clar stabilite şi realizabile. 
Etapa 2: Studierea pieţei vizate. Întreprinzătorul trebuie să evalueze evoluţia cererea şi oferta de pe piaţa pe care ar intra dacă achiziţionează afacerea. 
Etapa 3: Evaluarea ofertelor. În analiza informaţiilor furnizate de vânzătorul potenţial, întreprinzătorul trebuie să ţină cont de motivele pentru care firma este oferită spre vânzare. Pentru aceasta, este obligatorie consultarea mai multor surse de informaţii: clienţi, concurenţi, furnizori, salariaţi, investitori, instituţii financiar-bancare. 
Etapa 4: Elaborarea ofertei de cumpărare, ţinându-se cont şi de eventualele cerinţe particulare ale vânzătorului. 
Etapa 5: Negocierea achiziţionării afacerii.  
Sursa: http://intreprinzatori.ro/lansarea-in-afaceri/cumpararea-unei-afaceri-existente/

BREVET PENTRU INVENŢIE 

Brevetul de inventie este un titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi prin care se recunoaste dreptul exclusiv de exploatare a inventiei, protectia titlului find limitata in timp. Denumire generic data (in doctrina juridica) brevetului acordat pentru inventia care perfectioneaza o alta inventie protejata printr-un alt brevet si care nu poate fi aplicata fara cea brevetata anterior. Durata de valabilitate a brevetului, astfel acordat, este limitata la aceea a brevetului acordat pentru inventia pe care o perfectioneaza fara a putea fi mai scurta de 10 ani. Patentul da drept exclusiv al inventatorului de a dispune de inventia sa, reglementat prin legislatia fiecarei tari. 

În baza altor surse, Brevetul de invenție este un un document prin care se acordă un set de drepturi exclusive de către o țară unui inventator sau unui împuternicit ales de inventator pentru o perioadă fixă de timp în schimbul divulgării invenției. Procedura pentru acordarea brevetului de invenție, condițiile ce trebuiesc îndeplinite și perioada pentru care sunt acordate drepturile exclusive variază în limite largi de la o țară la alta conform cu legislația națională și acorduri internaționale. O cerere de brevet trebuie să includă una sau mai multe revendicări care definesc invenția ca ceva nou, ceva care necesita creativitate și se poate aplica industrial. În cele mai multe țări sunt excluse de la brevetare programele de calculator și metodele de afaceri, ambele acceptate în SUA. Drepturile exclusive acordate prin brevetul de invenție în cele mai multe țări sunt să prevină sau să-i excludă pe alții de la a fabrica, a folosi, a vinde, a importa produsul conform brevetului.     
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Brevet_de_inven%C8%9Bie  
            www.euroavocatura.ro   

CAPITAL 

Capitalul este un concept din economie, sociologie cu diferite sensuri. În macroeconomia clasică, capitalul este unul dintre cei trei factori de producție (pe lângă muncă și pământ). 
Capitalul se formează prin acumularea de economii (renuțarea la consum) respectiv prin investiții. Acumularea de capital sporește productivitatea celorlalți factori de producție și duce astfel la randament mai mare, care la rândul lui contribuie la o nouă acumulare de capital, însă este și premisa pentru salarii mai bune (pentru factorul de producție muncă). 

Bani, bunuri, achizitii puse in circulatie cu scop economic, sangele economiei. Economistii descriu capitalul ca una din cele 4 elemente fundamentale ale activitatii economice: factorii de productie, spatiul, munca si intreprinderea. Procesele de productie care folosesc capital mai mult in comparatie cu munca, sunt INTENSIV CAPITAL. Cele care utilizeaza mai putin capital in comparatie cu munca sunt INTENSIV MUNCA. 
Capitalul poate lua diverse forme. Achizitiile unei firme sunt cunoscute drept capital,ce poate include capital fix (echipamente, cladiri, etc) si capital munca (variabil, de productie): materii si materiale prime, bunuri partial finisate. Capitalul financiar include : bani, obligatiuni si actiuni. 
Capitalul uman este averea economica sau potentialul continut intr-o persoana, o parte obtinut la nastere, restul prin pregatire si educatie. Adezivul invizibil care tine legate institutiile si o economie in ansamblul ei este Capitalul social.  
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Capital_(economie)  
            http://www.dictionar-economic.com

CAPITAL DE RISC 

În mod tradiţional, termenul se referă la capitalul investit într-o afacere în care întreprinzătorul acceptă riscul ca firma sa să dea faliment. Companiile pot avea mai multe tipuri de CAPITAL FINANCIAR cu diferite grade de risc. Deţinătorii de obligaţiuni au o prioritate şi acceptă riscul cel mai mic. Urmează acţionarii privilegiaţi, iar acţionarii obişnuiţi acceptă cel mai mare risc. Dacă profiturile cresc, acţionarii obişnuiţi au câştiguri corespunzătoare, deoarece au dreptul la venitul rămas după plata dobânzilor fixe şi a dividendelor la acţiunile privilegiate. Capitalul investit în titluri de stat a fost privit ca o investiţie fără risc, dar inflaţia rapidă determină o formă specifică de risc şi în cazul acestei investiţii. 

Capitalul de risc (venture capital) reprezinta capitalul de risc pus la dispozitia intreprinderii pe termen lung si fara garantii (adica numai in baza unui plan de afaceri si a perspectivelor de profit ale intreprinderii). Acest capital poate fi de folos mai ales intreprinderilor care nu sunt cotate la bursa. 
Combinatia dintre punere la dispozitie de capital, experienta si contacte, confera venture capital o pozitie aparte. Cu toate ca de regula beneficiarului i se cer parti din intreprindere si pozitii in consiliul director, scopul principal este dezvoltarea intreprinderii si cresterea valorii ei si nu preluarea unei functii de conducere. Spre deosebire de finantatorii traditionali (banci, etc.), ofertantul de venture capital obtine un profit de pe urma cresterii si rentabilitatii ridicate a unei intreprinderi. 
Finantatorii traditionali pretind dobanda si rambursarea la termen a datoriei, indifferent de existenta unui profit sau a unei pierderi. Profitul realizat de ofertantul de Venture-Capital depinde de profitul intreprinderii. 

Cum functioneaza o finantare cu Capital de risc? 

Investitorii participa la un fond care este administrat de o intreprindere de Venture-Capital. Aceasta intreprindere investeste mijloacele fondului respective sub forma de capital propriu in intreprinderi innovative si/sau aflate in faza de crestere. Simultan are loc de cele mai multe ori o consultanta economica, in vederea unei oarecare sigurante a intreprinderii de Venture-Capital. Dupa incheierea cu success a dezvoltarii intreprinderii, are loc vanzarea partii detinute de intrreprinderea de venture-Capital, fiind posibile mai multe variante: 
- Vanzarea catre fondatori sau management 
- Vanzarea catre un partener strategic 
- Vanzarea partilor respective la bursa 
O baza de capital solida (capital propriu) pentru crestere si competitivitate. Venture capital se ramburseaza doar la sfarsitul perioadei de investitie si nu genereaza costuri cu dobanzile, deci nu incarca nici free cash-flow. Ofertantii de venture-Capital sunt adevarati parteneri de afaceri, care suporta si ei riscurile si care sprijina prin experienta si consultanta. Nu necesita garantii, nu atrage raspundere personala. 

Conditii necesare pentru preluarea de Venture Capital:  
- Obiectul/Ramura de activitate cu potential mare de crestere. - O echipa manageriala cu experienta si ambitie 
- Obiectul/Ramura de activitate cu produse sau servicii de mare success dovedibil. 
- Piata/Nisa de piata intr-o pozitie protejata sau putin expusa. 
- Business Plan (plan de afaceri) care demonstreaza convingator (tehnica scenariilor), de ce merita o forma avantajoasa de finantare, si cum se poate obtine o rentabilitate convenabila pentru finantatorul cu capital de risc. 
- Echipa manageriala (marketing, productie, financiar) care sa garanteze respectarea si indeplinire planului de afaceri. 
- Stimulator pentru investitii (d.ex. perspective de profit foarte bune) - Oposibilitatea de a vinde participatiunea 

In ce moment este avantajoasa preluarea de Venture-Capital? 

O finantare suplimentara a intreprinderii, poate fi desigur necesara oricand, ofertantii de venture capital prefera sa se implice in faza de crestere puternica, care necesita in mod firesc, finantari mari. 
Momentul investitiei in fuctie de varsta intreprinderii duce la clasificarea urmatoare a capitalului de risc: 
- Finantare seed: pentru dezvoltarea si aplicarea unei conceptii in intreprindere, producerea unu prototip si finantarea unor activitati de cercetare, inainte ca produsul sa fie gata de piata. 
- Finantare de Start-Up: pentru finantarea dezvoltarii de produse si aplicarea unui concept de marketing, nmai ales pentru intreprinderi noi, care sunt chiar la fondare sau exista de putin timp, fara sa fi vandut produse. 
- Finantare de expansiune: Pentru cresterea si extinderea unor firme consacrate (finantarea de capacitati marite, dezvoltare de produse, piata, etc.)
Sursa: www.capital.ro 
            http://www.dictionar-economic.com/?do=view&id=197     

FURNIZOR (din punct de vedere al innovaţiei) 

Furnizorul este o persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Includerea furnizorilor în procesul inoveţiei poate asigura multe avantaje. Printre acestea enumerăm reacţia rapidă la schimbările regularizării, considerarea punctelor de vedere ale mediului, eficienţa funcţionării lanţului de aprovizionare, scăderea riscului de aprovizionare.
Sursa: Studiul lui Vörösmarty Gyöngyi, Kiss János 
            http://www.euroavocatura.ro
 
FRANCIZĂ
 

Franciza este operațiunea care îmbracă forma unui contract prin care o persoană numită francizor (în engleză franchiser) îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat (în engleză franchisee), dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală, în scopul de producție sau de comercializare a anumitor tipuri de produse și/sau de servicii. Obținerea unei francize implică plata unei taxe de intrare în sistem precum și a unor redevențe anuale, de regulă sub forma unui procent din cifra de afaceri. 

Tip special de acord, prin care o intreprindere (francizor) ii cedeaza alteia (francizatul), in schimbul unei compensatii financiare directe sau indirecte,dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industriala sau intelectuala (franciza), in scopuri de productie sau de comercializare aanumitor tipuri de produse si / sau de servicii. Acest ansamblu de drepturi este legat, in general, de marci sau denumiri inregistrate, de logo-uri, de metode,modele, drepturi de autor, de un know-how sau de brevete.
Un acord de franciza prevede, in mod obisnuit, obligatii in ceea ce priveste: 
(1) utilizarea unui nume comun sau a unui logo comun si o prezentare uniforma a localurilor si / sau a mijloacelor de transport; 
(2) transmiterea, de catre francizor, a unui know-how, catre francizat; 
(3) furnizarea, continua, de asistenta comerciala si tehnica, de catre francizor, pentru francizat, pe toata durata acordului. 

Contract de franciză 

Contract prin care francizorul - o firma de prestigiu, ce detine o gama de produse/servicii de marca, ce se bucura de succes comercial si de reputatie pe piata - concesioneaza francizatului o licenta care ii da dreptul sa fabrice un produs conceput si fabricat de francizor, sa distribuie un produs fabricat de francizor, sa presteze servicii, in anumite conditii: 
-  plata unei contributii initiale 
-  suportarea unei cote-parti din investitia legata de afacere 
-  plata unei redevente periodice (un procent din incasarile realizate) 
-  respectarea standardelor privind calitatea produselor fabricate/serviciilor prestate 
-  respectarea metodei comerciale si de deservire a clientelei etc. 
Francizatul va beneficia de renumele francizorului, va putea folosi numele de marca, insemnele, culorile, logotipul etc. de asemenea, el beneficiaza de o serie de servicii de formare, consultanta, asistenta comerciala si de gestiune, logistica etc (motiv pentru care franciza mai este numita si afacere cu succes asigurat).
Organizatiile de tip franciza se bazeaza fie pe un produs unic, fie pe o marca de notorietate, un patent etc - create de francizor. Prin contractul de franciza se acorda, in general, dreptul exclusiv de vanzare intr-o anumita zona geografica. 
Sursa: www.comunicatedepresa.ro    
            http://www.euroavocatura.ro                           
            Wikipedia 

HORIZON 2020 

Programul Orizont 2020 este un program de cercetare şi inovare elaborat de Uniunea Europeană pe perioada 2014-2020 cu un buget de peste 70 miliarde euro (79 miliarde euro în preţuri curente inclusiv inflaţia). 
 Programul are trei prioritati: sustinerea performantei in cercetarea europeana, crearea unui leadership industrial si gasirea unor solutii pentru problemele sociale existente in domeniul sanatatii, al energiei si al transporturilor. 

Horizont 2020 este un program prin intermediul caruia va fi implementata Uniunea Inovatiei, o initiativa ce vizeaza cresterea competitivitatii Uniunii Europene in contextul mondializarii. Sa nu uitam ca pe piata mondiala actuala exista o concurenta atroce, mai ales din partea tarilor emergente cum ar fi China si India. De asemenea, oficialii europeni doresc ca acest program sa ajute la dezvoltarea economica a Europei, inclusiv a tarilor membre mai putin dezvoltate cum ar fi Romania. Programul acesta isi propune sa imbunatateasca pozitia Europei in materie de cercetare stiintifica prin acordarea unui buget de 23.598 milioane EUR care vor fi utilizati in parte pentru finantarea Consiliului European de Cercetare (CER). 31.748 milioane EUR vor fi intrebuintati  pentru a face fata unor probleme care preocupa o mare majoritate a cetatenilor europeni, cum ar fi incalzirea globala, dezvoltarea transporturilor si a mobilitatii, asigurarea securitatii si a alimentelor de baza, si  a face fata imbatranirii populatiei europene. De asemenea, programul Horizon 2020 va investi in tehnologiile de varf si va oferi intreprinderilor mici si medii (SME) un acces mai usor la fondurile europene.  
Sursa: http://www.asas.ro/wcmqs/academia/manifestari-stiintifice/intalnire/Prezentare%20Orizont%202020.pdf  
           http://www.juridice.ro/226184/programul-horizon-2020.html


IDEE 

Termen generic pentru diferite forme ale cunoașterii logice; noțiune, concept. Principiu, teză cuprinzătoare, teză fundamentală, concepție, gândire, fel de a vedea.   

Idea este rezultatul activităţii de gândire, gând sau cunoaştere, care apare în mod potenţial sau real în minte. Cea mai elaborată categorie a acesteia este: împlinirea şi produsul final al minţii. Este o entitate transcendentă, model real, despre care putem spune că lucrurile existente în realitate nu sunt reprezentarea perfectă a acestuia. O caracteristică a ideii este că poate sintetiza noţiunile compuse în unele simple. Idea este combinaţia nouă a elementelor vechi.
Sursa: http://dexonline.ro/definitie/idee 

INOVAŢIE 

Realizare tehnica care prezinta noutate pe plan national, progres si avantaje economice ori sociale, rezolva o problema in industrie sau orice alt domeniu al economiei, stiintei, culturii, ocrotirii sanatatii si apararii tarii sau in orice alt domeniu al vietii economico-sociale si nu a mai fost aplicata pe teritoriul respectiv.      

Inovația este considerată, în general, ca motorul principal al creșterii economice în economia globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse cu caracteristici de calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție noi, mai eficiente și mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de management al afacerilor, metode moderne de management al forței de muncă etc. Există multiple motivații ale întreprinderilor și organizațiilor pentru a inova, între care: creșterea cotei de piață, cucerirea de noi piețe, ameliorarea calității produselor, lărgirea gamei de produse, înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc. Inovația este indisolubil legată de creativitate (categorie din care face parte acest articol). Inovarea și creativitatea sunt procese care se intercondiționează, deoarece găsirea soluției la problemele ce apar într-un proces de inovare necesită creativitate. Inovația vizează o aplicare comercializabilă în practică a unei invenții; totuși, inovația este posibilă și fără o prealabilă invenție.In cuprinsul articolului se prezintă definițiile cele mai curente ale inovației, tipurile de inovații,inovațiile incrementale și inovațiile radicale (breakthrough innovation-l. engl.), activitățile de inovare.
Sursa: www.euroavocatura.ro
            http://ro.wikipedia.org/wiki/Inovaţie

INVENŢIE
 

O invenție este o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci. Ea se poate referi la realizarea unui produs (dispozitiv, material, substanță) sau a unui procedeu în toate domeniile tehnologice. Procedeul constă din activități tehnologice care conduc la:  
 - obținerea, fabricarea sau utilizarea unui produs;    
  - rezultate de natură calitativă ca : măsurare, analiză, reglare, control, curățare, uscare, diagnosticare sau tratament medical și altele.
Conform Dictionary.com o invenție se definește ca fiind „o mașină, un proces, o îmbunătățire etc. -noi și utile, care nu au existat anterior și care sunt recunoscute ca produsul unei intuiții sau unui geniu unice, deosebite de competențele mecanice obișnuite sau de artizanat.”             

O invenție nu este același lucru cu o descoperire, care înseamnă constatarea unei realități încă necunoscute. Invențiile doar arareori se fac pe neașteptate. Ele sînt în mod obișnuit rezultatul unei convergențe a tehnologiilor actuale într-un mod nou și unic. Lucrul acesta se poate realiza în urma satisfacerii unei anumite necesitați umane, ca o împlinire a dorinței unui inventator de a face ceva mai rapid sau mai eficient, ori chiar ca urmare a unei întimplări. O invenție poate fi rezultatul unui efort individual, dar și al unei munci în echipă. Invențiile pot fi făcute simultan în diferite părți ale lumii. 

Protecţia invenţiilor 

Protecția invențiilor se face prin brevet de invenție. Brevetul de invenție este un act juridic oficial care îi acordă titularului său un drept cu caracter exclusivist de exploatare a unei invenții, pe întreaga sa durată. Durata brevetului de invenție este de 20 de ani, cu începere de la data de depozit, conform art.31 din Legea 64/1991, republicată. Dreptul exclusiv de exploatare este un „drept negativ”, în sensul că interzice unor terți să fabrice, să utilizeze, să vândă sau să importe produsul sau procedeul acoperit de brevet, fără consimțământul deținătorului de brevet. 

Categorii de invenții 

În funcție de tipul noutății invențiilor se pot distinge diferite categorii de invenții care pot fi luate în considerare ca criterii utilizate la examinarea acestora:
- invenții rezultate în urma asocierii a două sau mai multe soluții cunoscute;
- invenții rezultate prin modificări dimensionale ale unui obiect cunoscut, care conduc la un efect tehnic superior în comparație cu soluția existentă;
- invenții rezultate în urma creării de noi funcțiuni ale unui obiect cunoscut;
- invenții rezultate prin înlocuire de materiale folosite în alcătuirea unui produs cunoscut sau folosite într-un procedeu de fabricație cunoscut;
- invenții rezultate în urma înlocuirii unui element component dintr-o mașină sau instalație; 
- invenții rezultate în urma modificării compoziției chimice a unui produs sau a proporției de cobinare; 
- invenții rezultate în urma modificării ordinei operațiilor și fazelor în procese tehnologice; 
- invenții realizate prin modificarea schemei de principiu caracteristice (schema cinematică, electronică, hidraulică, fluidică, de automatizare) a unui produs.Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Invenţie

INVESTIŢIE
 

Investitia inseamna achizitionarea unei proprietati sau a unui produs in speranta ca acesta va genera profit sau se va aprecia in viitor. In sensul economic, investitia este cumpararea de bunuri care nu sunt consumate azi, ci sunt folosite in viitor cand vor avea o valoare mai mare pentru a aduce bunastare. 
In domeniul financiar, a investi inseamna a achizitiona un produs monetar / financiar in speranta ca acesta sa isi creasca valoarea in viitor si sa poata fi vandut la un pret mai mare. 
Daca parasim domeniul afacerilor si trecem in planul personal, gasim multe alte sensuri in care este folosit cuvantul investie. Investim in copii sau intr-o persoana draga. Sau, poti investi incredere, timp. In fiecare moment investim in ceva, cateodata fara sa constientizam acest lucru. Este in natura umana. Nu putem avea o viata sociala fara aceste investitii. 

Investiţii de capital 

Investiții de capital (eng.Private equity) este un termen care înseamnă deținere de acțiuni la companii private (care nu sunt listate la burse). Fondurile (companii) care se ocupă cu private equity sunt fonduri de investiții închise cu capital de risc, care se ocupă cu achiziționarea de acțiuni la companii private. După modul de realizare al obținerii de acțiuni, aceste fonduri se împart în trei mari categorii: 
-  Capital de risc - fonduri care finanțează pornirea companiilor sau finanțează companii mici în vederea dezvoltării lor 
-  Efectul de levier - fonduri se ocupă cu cumpărarea directă de acțiuni de la companii private prin realizarea unor oferte tentante 
-  Capital de expansiune - fonduri care se ocupă cu finanțarea companiilor mari și stabile, în vederea ajutării acestora de a se dezvolta, extinde sau restructura. 
Sursa: http://idei-de-afaceri.eu/wp/definitia-investitiei/         
            http://ro.wikipedia.org/wiki/Investi%C8%9Bii_de_capital

INVESTITOR 

Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii. De regula, organisme financiare care dispun de resurse importante care procedeaza in mod regulat la alocarea de fonduri pentru investitii si care gestioneaza portofolii de mari dimensiuni (banci, companii de asigurari, fonduri de plasament etc.). Investitorii furnizeaza capital in conditii de risc.                             

Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert. 
Sursa:  http://www.comunicatedepresa.ro          
             http://www.euroavocatura.ro

PARTENER DE INVESTIŢII
 

Termenul este compus din două cuvinte: Partener, adică asociat, persoană care colaborează ca parte în atingerea unor scopuri comune, şi Investiţii, adică achiziţionarea unor proprietăţi sau  a unor produse în speranţa ca acestea vor genera profit sau se vor aprecia în viitor. În concluzie Partener în investiţii este o parte dispusă să investească bani, bunuri materiale sau intelectuale pentru realizarea unui scop comun.   

De ce să devenim Parteneri de investiţii?   

Una dintre motivaţiile principale este atingerea profitului real major. O altă motivaţie, care nu poate fi trecută cu vederea, este contribuţia la progres, care pe termen lung, duce la dezvoltarea statului social.   

Cum să devenim parteneri de investiţii?   

Asociat în investiţii poate fi oricine, indiferent de proporţia bunurilor investite şi perioada investiţiei. În general putem vorbi despre două categorii de parteneri: instituţionali şi neinstituţionali.   

Partenerii de investiţii instituţionali sunt: 
-  Societăţile de asigurare 
-  Băncile 
-  Societăţile de gestionare a economiilor 
-  Instituţiile de credite sau alţi operatori financiari profesionali 
-  Organe de investiţiie colectivă, fonduri de investiţii sau fonduri de pensi
-  Entităţi publice teritoriale 
-  Holdig financiare 
-  Sau, aşa zisele, holdig familiare, cu condiţia ca să fie o societate prin care o familie sau o ramură de unei familii să deţină intese financiare relevante. 
Sursă: http://investorpartner.it/chi_siamo_italy
           http://it.wikipedia.org/wiki/Investitore_istituzionale
           http://www.mimi.hu/gazdasag/toke.html 
           http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/T%C3%A1rs

KNOW HOW 

Know-how este un termen preluat din limba engleză, care desemnează cunostinte specifice, detinute de o persoana fizica sau o intreprindere, asupra unui produs sau procedeu de fabricatie, adesea obtinute prin lucrari de cercetare si de dezvoltare importante si costisitoare (R & D). Potrivit regulilor de concurenta comunitare, termenul de „know-how” desemneaza, in mod normal, un ansamblu de informatii tehnice care sunt secrete, substantiale si identificate. Termenul „secret” semnifica faptul ca un „know-how”, considerat in ansamblul sau, ori in configuratia si asamblarea precisa a elementelor sale, nu este, in mod general, cunoscut sau usor de obtinut. Termenul „substantial” semnifica faptul ca un know-how inglobeaza informatii care trebuie sa fie folositoare. Termenul „identificat” semnifica faptul ca know-how-ul este descris sau inregistrat intr-o asemenea maniera incat sa fie posibil de verificat daca indeplineste criteriile de secret si de substantialitate. 

Contractul de know-how 

Cunoștințele tehnice care intră în componența unui know-how fac cel mai adesea obiectul unui contract de know-how. Persoana care deține know-how-ul(furnizorul) se obligă să transmită know-how-ul prin punerea la dispoziția beneficiarului de documente, schițe, manuale, sau prin trimiterea sau primerea de tehnicieni în vederea specializării. Beneficiarul se obligă să păstreze secretul asupra tutoror informațiilor obținute, pentru că altfel know-how-ul respectiv ar intra în domeniul public și ar aduce prejudicii deținătorului.
Deținătorul unui know-how nu are un drept exclusiv asupra informațiilor, procedeelor și elementelor conexe care sunt incorporate într-un contract de know-how. Noutatea know-how-ului este subiectivă, și ține doar de cunoștințele beneficiarului. Oricine poate folosi procedee și tehnici identice de fabricare dacă a ajuns în mod corect la cunoașterea lor. 
Know-how-ul se mai caracterizează și prin dinamism, în contract poate exista o clauză de cross-licensing în urmă căreia titularul know-how-ului să beneficieze de eventualele perfecționări ce sunt aduse procedeelor de fabricație, sau tehnologiilor încorporate, de către utilizator. 

Caracteristici 

Potrivit regulilor de concurență comunitare, termenul de know-how desemnează, în mod normal, un ansamblu de informații tehnice care sunt secrete, substanțiale și identificate.     
Termenul secret semnifică faptul că un know-how, considerat în ansamblul său, ori în configurația și asamblarea precisă a elementelor sale, nu este, în mod general, cunoscut sau ușor de obținut.     
Termenul substanțial semnifică faptul că un know-how înglobează informații care trebuie să fie folositoare.     
Termenul identificat semnifică faptul că know-how-ul este descris sau înregistrat într-o asemenea manieră, încât să fie posibil de verificat dacă îndeplinește criteriile de secret și de substanțialitate. 
Sursa: http://www.euroavocatura.ro        
            http://ro.wikipedia.org/wiki/Know-how                                    

OFERTĂ DE AFACERI

Oferta de afaceri este o posibilitate de afacere, care ofera o posibilitate persoanelor fizice, dar in primul rind intreprinderilor, sa obtina resursele lipsa  (furnizori, capital, credit, fonduri. etc.) prin conectarea cereriilor si a ofertei.      

REVÂNZARE
 / REVÂNZĂTOR

Revânzarea este suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor.Totodată este dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de 5% din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie sau prin intermediul unui agent comisionar ori de catre un comeciant. Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii au obligatia retinerii si platii catre autor a sumei corespunzatoare cotei de 5% din pretul de vanzare. 
Revânzătorul este persoana care se ocupă cu revânzarea.
Sursa: http://www.conta.ro/dictionar_online_revanzare.html

STARTUP

Termenul startup este folosit pentru societăţile inovative, fondate recent, însă definiţia nu este încă foarte clară. Pentru a putea folosi termenul trebuie să existe următorii factori: idee sau societate cu potenţial mare de creştere, scopul căreia este prezenţa pe piaţa internaţională. Relaţia dintre termenul startup şi societăţile mici şi mijloci este următoarea: orice startup este legat de societăţile mici şi mijlocii, dar nu orice societate mică sau mijlocie intră în cercul termenului. 
Sursa: Wikipedia

Nu doresc să caut Caută orice!